Disclaimer Google Help Help Startpagina
Blije Rust II Appartement #3 Het weten waard Wie, wat, waar, hoever? Belangrijk Contact Snelzoeken Helden in de Zorg

Het weten waard....

Hierna een aantal zaken die voor u van belang (kunnen) zijn.

Bronvermelding Hieronder vermelden wij de bronnen die gebruikt zijn in deze website.

Huisregels Tijdens uw verblijf op het resort gelden onderstaande regels. Het is aan de verhuurder om, in het geval van constatering van een overtreding, passende maatregelen te treffen.

Interessante websites Zonder een poging om volledig te zijn hebben wij hieronder een aantal interessante sites verzameld die informatie geven over Curaçao. In de loop van de tijd zal deze informatie verder uitgebreid worden.

Statistieken Voor interne doeleinden wordt hier een aantal gegevens bijgehouden.

Updates Om het de aandachtige lezer ietwat gemakkelijker te maken hebben wij deze rubriek in het leven geroepen. Onderstaand worden de pagina's vermeld die nieuw of gewijzigd zijn. Daarmee wordt voorkomen dat men de gehele website moet doorploeteren om bij te blijven of om commentaar te leveren.

1 2   »